Chiropractie Natuurlijk

vitamine d

Nieuw licht op vitamine D

In Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten wordt uitgebreid ingegaan op alle facetten van vitamine D. Op de relatie met onder meer osteoporose, kanker en hart- en vaatziekten. Op de juiste dagdosis om het risico op deze aandoeningen te verkleinen. Op de vermeende 'toxiciteit' van vitamine D. En op de manier waarop de farmaceutische industrie de aandacht probeert af te leiden van vitamine D, omdat het nu eenmaal aantrekkelijker is moderne ziekten te behandelen met medicijnen dan ze te voorkomen met voedingsstoffen.

Bezoek hier de website van dit product. >>

Onderzoek wijst uit: vitamine D beter tegen griep dan vaccinatie

Oliver Gillie
(Richard Cannon/The time)

Japanse dokters concluderen in hun rapport dat bij kinderen het risico op griepinfectie halveert bij inname van vitamine D. deze bevinding heeft enorm gevolg voor griepepidemieën. Vitamine D wordt geproduceerd door het menselijk lichaam wanneer het blootgesteld word aan zonlicht. Het heeft geen schadelijke bijwerkingen, is goedkoop en kan veel effecrtiever zijn dan anti-virale medicijnen of vaccinatie. 

Slechts 1 op de 10 kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 15 jaar die vitamine D innam tijdens dit klinisch onderzoek, kreeg last van de griep, terwijl 1 op de 5 kinderen van de placebo groep griep kreeg. De Japanse dokter Mitsuyoshi Urashima, leider van dit onderzoek, vertelde The Times dat vitamine D effectiever is dan vaccinatie bij het voorkomen van griep.  

Bij kinderen die al vitamine D kregen van hun ouders buiten het onderzoek, bleek het zelfs nog effectiever te zijn. Dit zogenaamde 'zonneschijn'vitamine vermindert het risico op griep met 1/3 in verhouding tot het normale risico. Alles samengenomen namen 354 kinderen deel aan dit onderzoek in de winter van 2008-2009, voordat de varkensgriep uitbrak. Het bleek dat vitamine D beschermde tegen influenza A, veroorzaker van de epidemie van vorig jaar, maar het beschermde niet tegen de minder bekende influenza B. 
Dit onderzoek werd volledig wetenschappelijk, dubbel blind en met een willekeurige controle groep uitgevoerd door dokters en wetenschappers van de Jikei Medische Universiteit van Tokyo, Japan. 

De kinderen kregen dagelijks een dosis van 1200 IU (international unit) vitamine D gedurende 3 maanden. In de eerste maand was er geen verschil tussen de beide groepen, maar in de tweede maand toen het vitamine D niveau in het bloed hoger was, werd het verschil goed duidelijk. 
In het American Journal of Clinical Nutrition meldden de Japanse wetenschappers dat antivirale medicijnen het risico op griepinfectie verminderen met 8 procent bij kinderen die blootgesteld zijn aan een infectie, terwijl vitamine D extra voordeel heeft. Het voorkomt niet alleen botfracturen, maar staat ook bekend om het verminderen van risico op kanker, hartziekten, diabetes en andere ziekten, inclusief diverse bacteriële en virale infecties. de Japanse bevindingen ondersteunen de theorie dat een laag vitamine D niveau in het bloed verklaart waarom griep epidemieën uitbreken tussen december en maart. 
vitamine D activeert aangeboren immuniteit, wat ervoor zorgt dat het lichaam diverse proteïnen aanmakt  zoals defensin en cahtelicidin die de cel activiteit activeren en virussen lam legt. Dr. Urashima stelt: "Vitamine D en vaccinatie werken bij verschillende mechanismen. Vitamine D verhoogt aangeboren immuniteit, terwijl vaccinatie de artificieel verkregen immuniteit verhoogt. We hoeven volgens mij niet voor één manier van preventie te kiezen, maar eerder met beide manieren werken."
Dr. John Oxford, prefessor in virology op de Queen Mary School of Medicine, London: "Dit is een vroegtijdige studie. Het zal opvallen bij wetenschappers. Het past in het seizoen gebonden patroon van de griep. Er komt een toenemende achtergrond van gegronde wetenschap wat het vitamine D verhaal geloofwaardig maakt. Maar deze studie moet gerepliceerd worden. Als dit bevestigd wordt, dan kunnen we gaan denken aan het geven van vitamine D bij vaccinatie. 

Hart- en vaatziekte en sterfgevallen verminderen bij mensen die hun vitamine D niveau normaliseren. 
Bron: http://www.medscape.com

18 maart 2010, Atlanta, Georgia

18 maart 2010 (Atlanta, Georgia) - Om gewicht te geven aan de hypothese dat vitamine D tekort verband heeft met hart- en vaatziekte, heeft een nieuwe studie aangetoond dat mensen met vitamine D tekort die het tekort aanvulden, sifnificant minder waarschijnlijk hart- en vaatziekte te ontwikken. (tot 6 jaar na controle)

Deze studie werd op een poster gepresenteerd door Dr. Tami L. Blair (Inter Mountain Medical Center Heart Institute, Utah) op het american College van Cardiologie, wetenschappelikjke sessies. 

Volgens co-auteur Dr. Joseph B. Muhlenstein bekeek deze studie de uitgangswaarde en de daaropvolgende vitamine D waarden in 9491 proefpersonen met vitamine d tekort. Men her-testte het vitamine D niveau en vergeleek dat met de cijfers van sterfte, vaatziekte, hartstilstand, hartaanval, en nier falen met diegene die het lukte om hun vitmaine D gehalte te verhogen en diegene die op gelijk niveau bleven. Een ijkpunt van minder dan 30 ng/ml werd gebruikt om een vitamine D tekort te definiëren.
"Dit was geen willegkeurige test, want alle patiënten begonnen met laaf vitamine D gehalte en daarna werd de vraag gesteld of het aanvullen van het vitamine D niveau effect heeft gehad? We weten niet wat ze gedaan hebben... de veronderstelling  is dat ze begonnen met supplementen of dat ze hun huid blootstelden aan de zon. 

Na ongeveer een jaar na-controle, bleek degene die hun vitamine D  niveau genormaliseerd hadden, significant minder risico te lopen op sterfte, het ontwikkelen van een hartkwaal of het ontwikkelen van vaatziekten. een eindconclusie waarin alle uitkomsten gecombineerd werden, liet een statistisch hoge reductie zien onder degene die hun vitamine D waarden genormaliseerd hadden. 

Muhlenstein gaf specifiek de aandacht aan de 30% verminderd risico op sterfte bij de genormaliseerde vitamine D-groep. een 30% vermindring in risico is ongeveer hetzelfde wat je hoopt te bereiken met het innemen van (statin) of het behandelen van de bloeddruk, dus wij vonden het er veelbelovend uitzien. Het elimineert niet de behoefte aan een toevallig verdeelde test, hoewel hij een manier probeert te  verzinnen om er één te doen. 

Er zijn een aantal vitamine D onderzoeken onderweg, waarvan het onderzoek (VITAL) van het national Intitutes of Health (NIH) in januari van start is gegaan. 
Muhlenstein is echter bezorgd dat het onderzoek van het NIJ geen resultaat oplevert om twee redenen. Het onderzoek meet geen basis niveau of checkt niet of patiënten werkelijk het optimale niveau bereiken. Hij begrijpt waarom ze dat niet doen, want is het ethisch om bij vitamine D tekort te zeggen; Ïk wil graag dat u een vitamine D tekort behoud?"

Vitamine D tekort staat al bekend om het verhogen van risico op botziekte. Maar zonder te weten of deelnemenrs daadwerkelijk hun vitamine D niveau normaliseren, zal het onmogelijk zijn om het effect te meten te verbinden met gebeurtenissen. 

Daarnaast maakt hij zich zorgen over de dosis die gebruikt wordt in het VITAL onderzoek; nl 2000 international units (IU) per dag. Wat ik gemerkt heb, is dat veel van mijn patiënten hun waarden niet genormaliseerd krijgen met 2000 units, dus voor de patiënten met ernstige tekorten kan 2000 units niet genoeg zijn. 

Maar wat is normaal?
Muhlenstein en zijn collega's probeerden in een tweede studie het optimale vitamine D niveau te bepalen door 31.000 patiënten te verdelen in 3 verschillende vitamine D niveaus. Toen die niveaus werden verbonden aan 10 ongunstige resultaten (waarvan de meeste hart- en vaatziekten), konden de onderzoekers het gunstige effect aantonen van toegenomen vitamine D niveau op hart- en vaatziekte, met een vitamine D niveau van >43 ng/mg als ijkpunt voor optimaal.

Op dit moment wordt een niveau van 30 ng/ml als "normaal"beschouwd, maar gebaseerd op hun analyse kan dit te laag zijn. Maar tevens heeft een niveau van meer dan 43 ng/ml geen toegevoegde waarde. dus als je niveau 70 ng/ml is, dan is het prima, maar niet beter dan een niveau 43 ng/ml is. 
Kan het vitamine D niveau ook te hoog zijn? Muhlenstein merkt op dat de problemen met vitamine vergiftigingen gerelateerd zijn met een verhoogd calciumgehalte in het bloed, maar dit gebeurt bij mensen met waarden hoger dan 100 ng/ml, terwijl juist veel mensen beloven dat die waarde boven de 150 ng/ml moet zijn. De enige manier die ik zou kunnen verzinnen voor een overdosering van vitamine D, is het dagelijks nemen van voorgeschreven vitamine D die eigenlijk 1 keer per week genomen zou moeten worden.

De resultaten van beide studies hebben Muhlestein overtuigd dat het de moeite waard is vitamine D tekort te behandelen, maar met dien verstande dat medici eerst checken wat het vitanime d niveau is en dan de dosering daar op aanpassen. Individualisering is essentieel, benadrukt hij, dat is één van de redenen dat hij zich zorgen maakt over de allesomvattende 2000-IU aanpak die gebruikt wordt in het VITAL onderzoek. 

"Effectieve dossering varieert van patiënt tot patiënt, dat is één van de de problemen met het NIH onderzoek, Niemand vergiftigt bij een dosering van 2000 IU per dag maar er zijn genoeg die een groot risico lopen en niet genormaliseerd worden." 

De vitamine D revolutie:
Hoe de kracht van dit ongeloofijke vitamine uw leven kan veranderen


Dit boek van dr. Soram Khalsa is een samenvatting van recent onderzoek naar de werking van vitamine D en verklaart op overtuigende wijze de implicaties van vitamine D voor uw gezondheid en die van uw familie. Hoewel vitamine D één van de vele factoren is die uw gezondheid beïnvloed, is het jaren over het hoofd gezien door artsen en patiënten die normaliter wel heel bewust met hun gezondheid omgaan.

Hier volgt een korte samenvatting van belangrijke feiten die u moet weten en verspreiden:
In uw voeding zit heel weining vitamine D. De enige natuurlijke bron is de ultraviolette straling van de zon, die de aanmaak van vitamine D in uw huid stimuleert. De meeste mensen hebben extreem tekort aan vitamine D, door veel kleding te dragen, weining buiten te zijn of zonnebrandcrème te gebruiken. Zelfs mensen die in het zonnige zuiden wonen.

Er bestaat een simpele bloedtest, die Dr. Khalsa bij patiënten afneemt. 75% van zijn patienten heeft een tekort aan vitamine D. Er zijn ook studies die wijzen op extreem lage vitamine D niveaus bij zwangere en zogende vrouwen en bij pasgeboren baby's.

Het is bekend dat vitamine D tekort rachitis bij kinderen en botverweking bij volwassenen kan veroorzaken. Recent onderzoek laat echter verband zien tussen lage vitamine D niveaus en vele andere ziektes. Minstens 17 soorten kanker kunnen gerelateerd worden aan vitamine D gebrek, inclusief borst-endeldarm- en prostaatkanker. Osteoporose en osteopenia, sommige gevallen van fracturen en ongevallen bij ouderen zijn ook sterk verbonden met vitamine D tekort. Men heeft aangetoond dat lage D niveaus de kans of hart- en vaatziekte verhoogt, inclusief hartaanvallen en beroertes. Zelfs bepaalde auto-immuun ziektes zoals multiple sclerose en rheumatis arthritis. Er is ook bewezen dat een tekort aan vitamine D in het eerste levensjaar de kans op diabetes type 1 significant vergroot. Diabetes is een levenslange en een onomkeerbare aandoening, die vaak pas in de pubertijd gediagnosticeerd wordt. En vitamine D gebrek kan een rol spelen bij een hoger niveau van diabetes 2.

Laag D niveau beinvloed klaarblijkelijk het immuunsysteem, en sommige onderzoekers geloven dat de toename van verkoudheid en griep in de winter te wijten is aan gebrek aan zon en dus laag D niveau. En lage vitamine D niveaus zijn waarschijnlijk gerelateerd aan nek- en lage rugpijn, fibromyalgie, psoriasis, vermoeidheid en cognitieve stoornis bij bejaarden.

Vitamine D tekort kan heel makkelijk geconstateerd worden d.m.v een 25D bloedtest. Recent onderzoek toont aan dat een gezond bloedniveau 40 ng/ml en misschien 50 of zelfs hoger is. Onder de 20 wijst op een significant tekort. Dr. Khalsa adviseert zijn patiënten met ernstig vitamine D tekort een dosis van 50.000 iu D3 per week gedurende 8 weken of langer als dat nodig is, gevolgd door een onderhoudsdosis van 2.000 iu per dag. Vitamine experts raden kinderen die niet veel blootgesteld worden aan de zon 1000 iu per dag, toenemend tot 2000 iu per dag in de puberteit. Voor baby's en zuigelingen geldt een indicatie van 400 iu (druppels in water) per dag, tenzij de moeder een heel hoog vitamine D gehalte heeft.

Naast gezonde voeding, voldoende beweging, genoeg rust en chiropractische behandelingen, is het dus raadzaam om uw vitamine D inname te optimaliseren om een uitstekende gezondheid te verkrijgen en te behouden.

patienten aan het woord

“Omdat ik na een jaar dokteren van de oorzaak van mijn klachten af wilde, heb ik de chiropractor bezocht. Al na enkele behandelingen namen de klachten structureel af! Inmiddels ben ik al enkele maanden pijnvrij en bezoek ik de chiropractor alleen nog ter controle.” Lees verder »

3D spine simulator

Bekijk deze interactieve presentatie van de wervelkolom

e-mail nieuwsbrief

Ieder kwartaal een gratis nieuwsbrief vol informatie en tips over gezondheid en een gezonde levensstijl.
Meld u nu aan »

Delen |

gratis e-boek

Het is niet alleen rugpijn, het is het totaal plaatje.
Helaas zien we rugpijn als iets dat behandeld moet worden als we er last van hebben, in plaats van iets dat we kunnen voorkomen met gezonde levenskeuzes en het behouden van een gezonde wervelkolom. Download »

nieuwe rubriek

VOEDINGSADVIES
Vitamine D Revolutie: dit boek bespreekt onderzoek naar de werking van vitamine D en laat zien dat een gebrek hieraan in verband staat met een veelheid aan ziektes. Lees verder »