Chiropractie Natuurlijk

veel gestelde vragen

Is chiropractie voor iedereen?

Ja, 80% van de bevolking krijgt in het leven te maken met rug- en/of nekklachten. Hoewel gezegd kan worden dat meer mensen klachten krijgen als ze ouder zijn, speelt leeftijd niet altijd een rol.

Is chiropractie een alternatieve geneeswijze?

Ja en nee. De opleiding is academisch en heeft een wetenschappelijk achtergrond, maar volgt niet altijd dezelfde lijn als de reguliere gezondheidszorg.

Is het veilig?

Chiropractie is het veiligste van alle geneeskundige beroepen. Chiropractoren hebben de laagste schadeverzekering vergeleken bij alle andere beroepen in de geneeskunde omdat wij grote zorg besteden aan veiligheid en effectiviteit. Chiropractie is veiliger dan een aspirine!

Waar staat de titel D.C. voor?

Dit staat voor Doctor of Chiropractic. Dit is de titel die een student alleen kan behalen na het afronden van de zesjarige universitaire studie chiropractie.

Waarom noemt men de chiropractor ook wel een ‘kraker’?

Tijdens een chiropractische behandeling zet de chiropractor druk op een gewricht. De aanhechtingsoppervlakken van de botten worden een heel klein beetje uit elkaar geduwd, waardoor zich een luchtbel vormt die met een ploppend of knakkend geluid vrij kan komen. Het zijn dus niet de botten zelf die kraken.

Moet je dat krakende geluid altijd horen?

Niet alle behandelingstechnieken veroorzaken dergelijke geluiden. Het is van belang om te weten dat het ploppende geluid er niets mee te maken heeft of uw blokkade wel of niet gecorrigeerd is. U kunt dus ook behandeld worden zonder dat u dit soort geluiden hoort.

Als ik mijn eigen nek of rug kraak, geef ik mezelf dan een behandeling?

Als iemand zijn rug of nek even wil ‘kraken’, is het meestal omdat er een ruggenwervel niet goed zit. Juist deze ruggenwervel moet dan goed behandeld worden, met een speciale krachttechniek. Zelfs chiropractoren kunnen zichzelf niet behandelen. Als u uw nek kraakt, wordt de druk maar eventjes minder. Na korte tijd wilt u de nek weer kraken omdat de vastzittende ruggewervel, die ook nog eens uit balans is, nog steeds niet gecorrigeerd is.

Kan ik zelf bepalen of ik een behandeling nodig heb?

Over het algemeen niet. Bij een blokkade is het net als bij de tanden, er kan een fout opgetreden zijn, zonder er last van te hebben. Daarom is het belangrijk om, net als de controle bij de tandarts, met enige regelmaat naar een chiropractor te gaan om onderzocht te worden.

Wat is het verschil tussen chiropractie en fysiotherapie en manuele therapie?

Chiropractie en Manuele therapie zijn specialisaties die tot de fysiotherapie behoren en daarop een evidente verdieping vormen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd.
Een chiropractor is een manueel therapeut die bovendien een opleiding tot geneeskundige heeft gevolgd.


De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 2005 de regels voor de opleiding en de veiligheid van chiropractie vastgelegd:
"Chiropractic is one of the most popularly used forms of manual therapy (Chiropractie is één van de meest verbreide vormen van manuele therapie).

Al in 1981 heeft de minister van volksgezondheid als regerings-standpunt vastgelegd dat de opleiding tot chiropractor een oplei-
ding geneeskunde met manuele therapie is en dat manuele therapie behoort tot de fysiotherapie.

Ook het Nuffic (2014) waardeert de internationale universitaire chiropractie diploma's als geneeskunde met manuele therapie. Over de hele wereld is de chiropractor erkend als Doctor of Chiropractic. De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft in 1983 met algemene stemmen (motie Terpstra) aan de regering opgedragen om de chiropractie te erkennen.

Chiropractie baseert zich op de beginselen van Hippocrates, de vader van de geneeskunde, die als eerste de waarde van het goed
functioneren van de wervelkolom heeft beschreven. Hij zag bijna 2500 jaar geleden al de relatie tussen de wervelkolom en de rest van het lichaam.
"Het is noodzakelijk een grondige kennis te bezitten van de wervelkolom, want vele aandoeningen worden in werkelijkheid veroorzaakt door een gebrekkigheid daarvan."
De grondlegger van de moderne chiropractie is de in Canada geboren Daniel David Palmer (1844-1913). Palmer stelde deze specialisatie
in 1895 op schrift en in 1897 richtte hij in Iowa de 'Palmer school of chiropractic' op.

Kan een chiropractor een rug-operatie voorkomen?

Ja, in de meeste gevallen wel.

Is chiropractie verslavend?

Nee, maar het is wel mogelijk om gewend te raken aan het gevoel van welzijn en in balans zijn dat ontstaat door de chiropractische behandelingen. U wordt zich bewuster van het eigen lichaam.

Wat gebeurt er als ik niet meer ga?

Mensen zeggen wel eens: ‘Als je begint met chiropractie, zit je er je hele leven aan vast.’ Dit is net zo iets als de opmerking dat als je 1 keer je tanden zou poetsen, je dit je hele leven zou moeten doen. Wat natuurlijk wel het beste is.

Is chiropractie het geld waard?

Verschillende studies tonen aan dat, wat voor lichamelijke conditie u ook heeft, chiropractie echt waar voor uw geld biedt. Het is zelfs zo dat mensen die onder behandeling van een chiropractor zijn minder geld hoeven te besteden aan medische kosten omdat zij minder blessures hebben en minder vaak ziek zijn. Als u zich regelmatig door een chiropractor laat behandelen kunt u (schadelijke) medicatie en ziekenhuiskosten vermijden.

Wat doet de chiropractor als hij mij niet kan helpen?

Als u een aandoening heeft waarbij de chiropractor u echt niet kan helpen, zal hij of zij u, in overleg, verwijzen naar een andere behandelaar of specialist binnen de gezondheidszorg.

Zie verder Effecten van verschoven wervels >>

Vragen? Klik hier >>patienten aan het woord

“Omdat ik na een jaar dokteren van de oorzaak van mijn klachten af wilde, heb ik de chiropractor bezocht. Al na enkele behandelingen namen de klachten structureel af! Inmiddels ben ik al enkele maanden pijnvrij en bezoek ik de chiropractor alleen nog ter controle.” Lees verder »

3D spine simulator

Bekijk deze interactieve presentatie van de wervelkolom

e-mail nieuwsbrief

Ieder kwartaal een gratis nieuwsbrief vol informatie en tips over gezondheid en een gezonde levensstijl.
Meld u nu aan »

Delen |

gratis e-boek

Het is niet alleen rugpijn, het is het totaal plaatje.
Helaas zien we rugpijn als iets dat behandeld moet worden als we er last van hebben, in plaats van iets dat we kunnen voorkomen met gezonde levenskeuzes en het behouden van een gezonde wervelkolom. Download »

nieuwe rubriek

VOEDINGSADVIES
Vitamine D Revolutie: dit boek bespreekt onderzoek naar de werking van vitamine D en laat zien dat een gebrek hieraan in verband staat met een veelheid aan ziektes. Lees verder »