Chiropractie Natuurlijk

Voor artsen

Chiropractie en manuele therapieën effectief bij chronische rugpijn

Wereldwijd laten miljoenen mensen  jaarlijks hun rug manipuleren. Inmiddels komt er steeds meer wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van manipulatie van de wervelkolom bij lage rugpijn. Lage rugpijn is een veel voorkomend probleem met grote financiële consequenties. Jaarlijks bedragen de directe en indirecte kosten enkele miljarden. Effectieve behandeling van chronische lage rugpijn is dan ook van individueel, maar zeker ook van maatschappelijk belang. Onlangs hebben onderzoekers (waaronder Dr. S.M. Rubinstein, chiropractor) een update van een bestaand literatuuronderzoek uitgevoerd binnen de Cochrane Collaboration. Hierin wordt  geconcludeerd dat manipulatie van de wervelkolom  veilig en een effectieve vorm van behandeling is.

Een wetenschappelijke update bleek broodnodig aangezien er sinds de vorige review in 2004 een flink aantal studies zijn bij gekomen. De Cochrane Collaboration richt zich op het publiceren van wetenschappelijke reviews binnen de zorg. Daarbij streeft zij ernaar om clinici, beleidsmakers en  patiënten te informeren over de effectiviteit en veiligheid van de verleende zorg. Bestaande onderzoeken worden beoordeeld op kwaliteit voordat ze opgenomen worden in de review. Kwalitatief hoogstaand onderzoek weegt hierbij zwaarder. Uiteindelijk werden 26 gerandomiseerde trials geselecteerd  waarvan tweederde nog niet in de vorige editie waren opgenomen. Kort samengevat concludeert het team dat manipulatie van de wervelkolom net zo effectief is als standaard huisartsenzorg en oefentherapie. Bovendien is manipulatie een veilige vorm van therapie. De reviewers benadrukken dan ook dat, bij het kiezen van de therapie, kosten en persoonlijke voorkeuren van zowel de patiënt als de behandelaar van belang zijn. 

De bevindingen van deze literatuur review zijn mogelijk ook vanuit beleidsoogpunt relevant. Immers, 
eerder Nederlands onderzoek gaf al aan dat manipulatie/manuele therapie van nekpijn duidelijk kosteneffectiever was dan fysiotherapie en standaard huisartsenzorg. Mogelijk dat er een parallel getrokken kan worden tussen deze studie en die van de Cochrane review, maar dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. In een tijd van kostenbesparingen lijkt het opzetten van een dergelijke studie naar kosteneffectiviteit  van verschillende therapieën voor chronische lage rugpijn van groot belang.

Hieronder vindt u ook een aantal samenvattingen van artikelen die verschenen zijn in de Journal of Clinical Chiropractic Pediatrics over de volgende onderwerpen:

  • Asthma
  • Birth

Asthma
Management of Pediatric Asthma & Enuresis with Probable Traumatic Etiology
By Trent Bachman, D.C. and Charles Lantz, D.C., PhD.
The chiropractic management of asthma and enuresis of traumatic etiology in a two-year, ten-month-old male child. In May 1987 at the age of 22 months, the child was medically examined and subsequently diagnosed with asthma. In an attempt to control the asthmatic symptoms, two medications were prescribed, Metaproterenal Syrup and Theodore Sprinkle. On May 20, 1988, the child was seen for chiropractic examination and evaluation and, from that date to August 3, 1991, the child received 28 chiropractic adjustive/manipulative treatments. Dramatic improvement of asthma and enuresis followed chiropractic management. The application of Gonstead adjustive/manipulative therapy and the rationale for the correction of vertebral subluxation complex in the case of childhood asthma and enuresis are discussed. (Reprint available in Pediatric Articles Volumes I, II & III)

Birth
The Consequences of Birth Trauma: A Case Report of Failure to Thrive in an infant with Cephalohematoma and Congenital Torticollis
By Christine Anderson, D.C., D.I.C.C.P.
Case report of a 7-week-old male who reported to author’s office for a cranial and spinal evaluation with a chief complaint of poor suck with little weight gain, complicated by torticollis and cephalohematoma. Through chiropractic adjustments of the spine and cranial sacral therapy, the infant’s body facilitated the natural healing process by allowing full expression of the nervous system and unimpeded cranial sacral rhythm. As a result, the patient was able to nurse and sleep better.
(Reprint available in Pediatric Articles Volume 4)

Birth Trauma–Antibiotic Abuse–Vaccine Reaction: A Single Case Report
By Carol Phillips, D.C.
This paper is about a 14-month-old child with multiple problems as a result of birth trauma and compounded with antibiotics and vaccinations. Examination, assessment, care plan, and treatment outcome are discussed.
(Reprint available in Pediatric Articles Volume 4)

Managing the Third-T for Successful Labor and Delivery
By Lisa Connors, D.C., D.I.C.C.P.
It is a scientific fact that our nervous, endocrine, and immune systems are interconnected. A grand highway of cellular information allows these three systems to continually “talk” to one another, sending important messages back and forth across organs, cells, and DNA. Our thoughts and feelings are part of the mechanisms responsible for activating and deactivating these highways. This article addresses the Third-T in pregnancy and provides methods for managing Third-T concerns for a successful labor and delivery.
(Reprint available in Pediatric Articles Volume 4)

An Effective Drug-Free Approach to Premature Contractions
By Carol Phillips, D.C.
Premature contractions is one of the most serious complaints that can affect a pregnant woman. The author suggests that instead of addressing this problem with drugs that can negatively affect the mother and baby, chiropractors can help by correcting the structural deviation which is commonly responsible for this complication. Advice is given on how some simple procedures (which even the partner can learn) can help restore a pregnant woman’s balance and prevent premature birth.
(Reprint available in Pediatric Articles Volume 4)

 

patienten aan het woord

“Omdat ik na een jaar dokteren van de oorzaak van mijn klachten af wilde, heb ik de chiropractor bezocht. Al na enkele behandelingen namen de klachten structureel af! Inmiddels ben ik al enkele maanden pijnvrij en bezoek ik de chiropractor alleen nog ter controle.” Lees verder »

3D spine simulator

Bekijk deze interactieve presentatie van de wervelkolom

e-mail nieuwsbrief

Ieder kwartaal een gratis nieuwsbrief vol informatie en tips over gezondheid en een gezonde levensstijl.
Meld u nu aan »

Delen |

gratis e-boek

Het is niet alleen rugpijn, het is het totaal plaatje.
Helaas zien we rugpijn als iets dat behandeld moet worden als we er last van hebben, in plaats van iets dat we kunnen voorkomen met gezonde levenskeuzes en het behouden van een gezonde wervelkolom. Download »

nieuwe rubriek

VOEDINGSADVIES
Vitamine D Revolutie: dit boek bespreekt onderzoek naar de werking van vitamine D en laat zien dat een gebrek hieraan in verband staat met een veelheid aan ziektes. Lees verder »